Gå til innholdet
Strandaskinke

 VIKTIGSTE HENDELSER

Her listes milepæler i Stranda merket sin historie

1973    Stranda Spekemat AS blir etablert
1976    Flytter inn i nye lokaler - 1.200 m2  spesialbygget for spekemat produksjon.
1986    Samlet areal økes til 2.800 m2
1987    Etablerer datterselskap for foredling av laks
1989    Engasjementet i fiskeforedling avvikles
1990    Vestlandske Salgslag kjøper 45 % av aksjene gjennom rettet emisjon
1992    Gjennomfører distribusjon via dagligvaregrossist som første kjøttindustribedrift
1994    Utvidelse - samlet areal 3.300 m2
1995    Jenssen Holding kjøper 60 % av aksjene.  Samarbeid med Grilstad Fabrikker
1996    Antall ansatte passerer 50
1998    Nytt produksjonsanlegg tas i bruk.  Totalt 6.100 m2
2003   Ytterligere utvidelse med nye klimarom.  Samlet areal 6.900 m2
2007   Fusjoneres inn i Spis Grilstad AS - senere Grilstad AS
2010    Grilstad AS fastsetter i sin merkestrategi å bygge to merkevarer; Grilstad og Stranda
2013    Strandaskinke selges i et volum på over 600.000 kg - mer enn 4 millioner 150g pakker                

GRIL0015_annonse
      40 ÅRS JUBILEUM 2013