Gå til innholdet
oppstart 2

HisTorien bak stranda spekemat as

Stranda Spekemat AS ble etablert i 1973 av 14 aksjonærer.  Alle med ansettelse eller annen tilknytning til bedriften, og de fleste med lang erfaring fra næringsmiddelproduksjon i Stranda.  Eierskapet var likt fordelt mellom alle aksjonærene. 

Oppstarten skjedde i en nedlagt møbelfabrikk, men etter kort tid flyttet bedriften inn i lokaler som var spesialbygget for spekemat.  Fabrikkanlegget har vært utvidet flere ganger og er i dag på  6.900 m2. 

Bedriften utviklet seg svært positivt, og på slutten av 80-tallet gikk en også inn i foredling av laks.  Dette engasjementet skapte store utfordringer, både fordi en ikke lyktes med fiskeforedlingen, og fordi en mistet fokus på utviklingen i markedet for spekevarer.

Tidlig på 90-tallet kom Vestlandske Salgslag (Gilde) inn på eiersiden i bedriften gjennom en rettet emisjon.  Fokuset ble satt på spekevarer og det ble bestemt å satse på tre hovedprodukter: Beinfri Spekeskinke, Beinfritt Fenalår og Mørpølse.  Det ble også gjort valg om å legge om distribusjonen, og Stranda Spekemat ble første kjøttindustribedrift som valgte å satse fullt og helt på distribusjon gjennom dagligvaregrossistene.

Med et spesialisert sortiment ble det viktig for Stranda Spekemat å få et samarbeid med en partner som kunne komplettere sortimentet og gi det nødvendig salgs- og markedsoppfølging. I 1995 ble samarbeidet med Grilstad etablert og eierne bak Grilstad overtok 60 % av aksjene.

Dette samarbeidet utviklet seg svært positivt, og det ble rundt tusenårsskiftet investert i en dobling av produksjonskapasiteten for å kunne møte den positive veksten i etterspørselen etter spesialproduktene, og da først og fremst Strandaskinke som nå var etablert som et sterkt merkenavn.

Grilstad fusjonerte med Spis-konsernet i 2007.  Stranda Spekemat AS ble da avviklet som driftsselskap og anlegget er nå eiet av Grilstad AS.  Stranda-merket eies og forvaltes av Grilstad AS som har satset og satser videre på å bygge dette enda sterkere.


3574_m_strandamør_10kg