Gå til innholdet
signering-utbygging-pa-stranda

MER SPEKEMAT PÅ STRANDA

Grilstad as satser offensivt på videre vekst i spekevareproduksjon på Stranda, og får god drahjelp fra Stranda Kommune som har tilrettelagt gode rammebetingelser for utbygging av produksjonsanlegget.

Spekevarer fra Stranda har hatt god salgsvekst gjennom flere år. Grilstad Stranda overtok i fjor produksjonen av Tind Spekevarer, og disse produktene er også i god vekst. Etter en sommer med rekordsalg, og lansering av nye spennende produkter nå i høst, er det behov for snarest mulig å få etablert større kapasitet.

Bedriften presenterte i desember i fjor sine utbyggingsplaner for Stranda Kommune, og har fått god hjelp gjennom en effektiv prosess ved utarbeiding av ny reguleringsplan for industriområdet. I forbindelse med overtagelsen av Tind Spekevarer, kjøpte Grilstad eiendommen «Brunstadfabrikken». I prosessen med kommunen har en sett mulighet for at det kommunale eiendomsselskapet kan gå inn å gjøre en jobb for å utvikle denne eiendommen som i dag brukes til lagerformål. Grilstad Stranda vil da kunne foreta en enda større utbygging enn først planlagt, og samle virksomheten på Stranda i ett anlegg.

Det er nå inngått en avtale om salg av «Brunstadfabrikken» til Stranda Eigedomselskap as.
Ordfører Jan Ove Tryggestad sier at Stranda Kommune har lang tradisjon for å legge til rette for næringsutvikling, og at dette prosjektet på mange måter er til fordel for begge parter. «Grilstad får lønnsomhet i en vesentlig større utbygging enn først planlagt, og kommunen har gjennom Stranda Eigedomselskap sikret seg en eiendom som kan utvikles til god forretning, og som også kan dekke opp fremtidige behov» uttaler Tryggestad.

Utbyggingen er planlagt i tett samarbeid med entreprenør K. Nordang as, og det er inngått en avtale om bygging av et tilbygg på 2.350 m2 som vil gi utvidet plass til pakkelinjer, og inneholde modningslager, ekspedisjon, ferdigvarelager og fryseri. Konsernsjef i Grilstad Odd Arne Dalsegg kan fortelle at de bygningsmessige investeringene gir areal for investeringer i mer effektiv teknologi for skiving og pakking av spekevarene som produseres på Stranda. «Vi har lagt bak oss en sommer der vi ikke har greid å levere det kundene har etterspurt, og vi skal sørge for ikke å komme i en slik situasjon igjen. Det vil derfor komme ytterligere investeringer som gjør satsingen på Stranda langt større enn de ca 55 mill som nå legges inn i nybygget».

Dalsegg gir tydelig uttrykk for at Stranda og den høye fagkunnskapen og arbeidsmoralen blant de ansatte, er viktig for Grilstad. Han ser fram til å få på plass enda bedre arbeidsforhold og mer effektiv drift. «Det er også hyggelig å kunne bidra med trygghet for arbeidsplasser og ringvirkninger til andre lokale arbeidsplasser gjennom en slik investering.» sier konsernsjefen i Grilstad.

Påbygget mot øst vil bli satt opp i ett plan med parkering på tak for best mulig arealutnyttelse, slik at behovet for å ta i bruk oppdyrket areal blir minst mulig. Byggingen medfører også at det blir forbedring av adkomstveien til fabrikken og omlegging av en bekk som går over tomten.


Kontaktpersoner:
Oskar Gjærde, direktør forretningsutvikling Grilstad AS 958 35 671
Odd Arne Dalsegg, konsernsjef Grilstad AS 908 88 902
Geir Johannsen, fabrikksjef Grilstad AS Stranda 971 92 590
Grilstad Stranda
Grilstad AS markedsfører skikkelig mat, og er en av Norges største produsenter av kjøttprodukter. Selskapet er klar markedsleder på spekevarer i Norge gjennom merkevarene Grilstad, Stranda og Tind, og er også markedsleder på fryste hamburgere. Konsernet har ca. 450 ansatte fordelt på fire foredlingsfabrikker i Norge og en i Sverige. Grilstad as omsatte i 2017 kjøttvarer for ca. 1,8 mrd. kroner, og hadde gode økonomiske resultater.

Grilstad Stranda har en stolt historie med produksjon av spekevarer som kan trekkes helt tilbake til oppstarten av næringsmiddelindustri på Stranda på 1880 tallet. I dag produseres høykvalitet spekevarer som markedsføres under varemerkene Stranda og Tind. Stranda er suverent største produsent av spekeskinker i Norge og Strandaskinke er det produktet som har størst omsetning av alle spekevarer i dagligvarehandelen i Norge. Det er ingen tvil om at Stranda er Norges Spekeskinkehovedstad, og dette markeres tydelig gjennom «Skinkerådhuset» i Stranda sentrum.