Gå til innholdet
matklokke-4

INFORMASJON OM GRILSTADS HÅNDTERING AV KORONAVIRUSET

Grilstad har et samfunnsansvar som en av Norges største matvareprodusenter. Dette ansvaret tar vi på alvor, og vi har med bakgrunn i den oppståtte situasjon rundt koronaviruset iverksatt ulike beredskapstiltak.

Disse skal bidra til at vår virksomhet skal være operativ så lenge som mulig. Vi opplever stor etterspørsel og foretar nødvendige tiltak som kreves for å sørge for at vi kan levere varer. Situasjonen utvikler seg hele tiden og vi følger denne nøye. Grilstad følger myndighetenes råd om smittereduserende tiltak og holder oss kontinuerlig oppdatert på nye retningslinjer og tar nødvendige forholdsregler ut fra disse. Vi skal gjøre vårt for å hindre smittespredning. 

Våre tiltak handler først og fremst om hvordan den daglige driften vår påvirkes dersom medarbeidere må være hjemme fra jobb. Per i dag utgjør dette ikke en utfordring for Grilstad.

• Det er satt ned sentral beredskapsgruppe i selskapet som løpende vurderer situasjonen
• Vi har tett dialog med våre driftskritiske leverandører
• Vi øker produksjonen av de viktigste produktene

Vi har iverksatt strenge rutiner og tiltak  på våre produksjonsanlegg for å hindre smittespredninger:

• Det har blitt innført innskjerpede hygiene- og rengjøringstiltak på anleggene
• Begrenset fysisk kontakt mellom ansatte (avstander, samlinger o.l) 
• Begrenset fysisk kontakt med sjåfører som kommer til anleggene våre. Ingen besøk på produksjonsanleggene, med mindre det er driftskritisk 
• Vi gjør risikovurderinger av hvilke produkter vi må prioritere å få ut til kunder hvis det blir nødvendig å redusere produksjonskapasitet.
• Det legges bemanningsplaner for å kunne drifte anleggene med minimal bemanning. 
• Det lages planer for å hente inn reservemannskap og å omdisponere egne ansatte til produksjon og kjernevirksomhet 

Det er også innført administrative tiltak:

• Reisevirksomhet i selskapet er stanset / redusert til et absolutt minimum
• Ansatte som har mulighet til det, oppfordres til å benytte hjemmekontor
 
Det er ingenting som tilsier varemangel i Norge og Grilstad oppfordrer alle til å ha solidaritet med hverandre og unngå hamstring. Vi står sammen i dette.